กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

วันที่ 4 เมษายน 2554 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลังเป็นประธานประชุมอนุกรรมการทรัพย์สิน พร้อมที่ปรึกษาอธิการบดี ที่ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน และนิติกร

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 15:59:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2289

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด