กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาแม่โจ้ ร่วมงานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 27 กันยายน 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2414

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด