กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 สำนักงานบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจาก นายเกรียงศักดิ์ หรรษาแวก   ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ และ นางสาวลักษณา เจนช่าง  หัวหน้าแผนกบุคคลและประกันคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  เข้าหารือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การคัดสรรบุคลากรที่ประจำศูนย์หนังสือ โดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์  จะเป็นผู้แนะนำชี้ช่องทางในการจัดตั้งศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังจากสามารถดำเนินการเองได้แล้วก็จะให้บริหารงานเอง ซึ่งศูนย์หนังสือจะเริ่มก่อสร้างขึ้นหลังจากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจากคณะผู้บริหาร

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2554 15:58:21     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1998

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด