กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

อธิการบดีรับมอบรถไฟฟ้าโดย บริษัท น้ำใสใจจริง จำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานบริหารทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4047

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด