กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและการคลัง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะอนุกรรมการบริหารงานทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบริหารทรัพย์สิน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการบริหารทรัพย์สิน ของสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่าง วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3442

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด