กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการสร้างศูนย์อาหารเพิ่มเติมขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นการรองรับและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากร บริเวณด้านหลังอาคารเรียนคณะเศรษฐศาสตร์  และศูนย์อาหารแห่งนี้ยังเป็นศูนย์อาหารนำร่องในการใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ซึ่งทางศูนย์อาหารแห่งใหม่นี้พร้อมที่จะเปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ในวันที่ 10 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ซึ่งภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย มีการออกร้านเกี่ยวกับผลิตเกษตรอินทรีย์  นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3340

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด