กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่ศูนย์อาหาร Green Canteen
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่ศูนย์อาหาร Green Canteen___________________________________ศูนย์อาหาร GREEN Canteen จำนวน 7 ร้าน ประกอบด้วย1) ร้านก๋วยเตี๋ยว บะหมี่เกี๊ยว เย็นตาโฟ ขนาดพื้นที่ 18.25 ตารางเมตร               จำนวน 2 ร้าน2) ร้านอาหารจานเดียว ขนาดพื้นที่ 18.25 ตารางเมตร                                จำนวน 2 ร้าน3) ร้านข้าวราดแกง ขนาดพื้นที่ 18.25 ตารางเมตร                                    จำนวน 3 ร้านอัตราค่าเช่าพื้นที่ศูนย์อาหาร Green Canteen ตามประกาศมหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 1,825 บาทผู้สนใจประสงค์จะเช่าพื้นที่สามารถรับเอกสารในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น 1 อาคารอิงคศรีกสิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.assets.mju.ac.th/หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5690-2 และ0 5387 5696 หรือติดต่อ LINE official กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ @484zwimcประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่ศูนย์อาหาร Green Canteenใบสมัครผู้ยื่นข้อเสนอการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการ บริเวณพื้นที่ศูนย์อาหาร Green Canteen
27 มิถุนายน 2565     |      193
ทั้งหมด 35 หน้า