กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม๋โจ้
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
ประกาศผลสอนพนง.ทรัพย์สิน.pdf
ประกาศผลสอนพนง.ประสานงาน.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประสานงานหน่วยงานในกำกับ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานบริหารทรัพย์สิน.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานประสานงาน.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สำนักงานบริหารทรัพย์สิน.pdf

Line

Facebook
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทรายเชียงใหม่ 50290
E-mail : assetmaejo@gmail.com
 งานธุรการ                 0 5387 5690
 งานการเงิน                    0 5387 5691
 งานกิจการพิเศษ              0 5387 5692
 งานประชุม                     0 5387 5695
 งานพัสดุ                       0 5387 5696
 หน่วยงานวิสาหกิจ            0 5387 5696
 โทรสาร  0 5387 5693