กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration
ตุลาคม 2564
28
9:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (ห้อง 80 ปี)
รายละเอียด :
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ ครั้งที่ 7/2564
สถานที่ : ห้องประชุมสารภี (ห้อง 80 ปี)
รายละเอียด :
ตุลาคม 2564
29
ตุลาคม 2564
30
ตุลาคม 2564
31
พฤศจิกายน 2564
01
ตุลาคม 2564
30