ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

บริษัท ณรงค์โฟโต้ จำกัด แจ้งรายชื่อจัดส่งภาพถ่ายบัณฑิต งานพระราชทานปริญญาบัตร ฯ (ครั้งที่ 42)
ทั้งนี้ รูปถ่ายจะจัดส่งถึงบัณฑิต ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ณรงค์โฟโต้ จำกัด โทรศัพท์ 0 2053 4295 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 08 1444 4295
รายชื่อจัดส่งภาพถ่ายบัณฑิต    -->CLICK
รายชื่อจัดส่งภาพถ่ายบัณฑิต 2 -->CLICK

ปรับปรุงข้อมูล : 22/10/2563 18:14:43     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 219

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ดังนี้โรงอาหารเทิดกสิกรศูนย์อาหาร Green Canteenอาคารอำนวย  ยศสุขหอพักนักศึกษา โดยผู้ที่สนใจ สามารถขอรับเอกสารการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 16-28 มิย. 64 ณ กองบริหารงานทรัพย์สินฯประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-->CLICKประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-->CLICK
15 มิถุนายน 2564     |      77