ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี จำนวน 1 ร้าน

ปรับปรุงข้อมูล : 26/7/2562 11:48:26     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 325

กลุ่มข่าวสาร :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดประมูลเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องเขียน สินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่มสำเร็จรูปที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารการประมูลได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ม.แม่โจ้ ในวันและเวลาทำการ


ประกาศประมูลเช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารเรียนรวม 70 ปี จำนวน 1 ร้าน-->CLICK

ข่าวล่าสุด