ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
Office of Asset Administration

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีความประสงค์จะปิดบัญชีธนาคารขยะรีไซเคิล มีข้อปฏิบัติดังนี้

1 ให้นำสมุดฝากบัญชีมาคืนที่ ชมรมธนาคารขยะรีไซเคิล (ข้างร้านอินทนิล โรงอาหารเทิดกสิกร)

2 สามารถนำมาคืนได้ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

3 ในเวลา 10.00 - 20.00 น.

4 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 

5 หากมีข้อส่งสัยในรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ พี่เจิด 083-5703322

ปรับปรุงข้อมูล : 10/11/2557 18:38:47     ที่มา : กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 388

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คัดเลือกผู้จัดทำระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์คัดเลือกผู้จัดทำระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสามารถขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 ณ กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ชั้น 1 อาคารอิงคศรีกสิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5690-2, 0 5387 5696 ได้ในวันและเวลาทำการ Click-->ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คัดเลือกผู้จัดทำระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5 สิงหาคม 2564     |      3